خوشبوکننده

انسان ها در طول تاریخ، از گذشته های دور، همواره سعی در تغییر دادن بوی هوای اطراف خود داشته اند و از روش‌های مختلفی مانند استفاده از گل‌ها ، روغن‌های معطر و بخور استفاده می کردند.

انواع خوشبوکننده هوا :

خوشبو کننده های سنتی:

خوشبو کننده های سنتی، حاوی ژل هایی هستند که به مرور زمان تبخیر می شوند. استفاده از این خوشبو کننده ها بسیار آسان است و تمام کاری که شما باید انجام دهید، از کردن درب آن و قراردادن آن در مکان دلخواه شماست، مثل داخل کشوی جوراب ها یا زیر کابینتِ حمام. آنها کوچک و ارزان هستند و به صورت اسپری های آئروسل نیز وجود دارند.

خوشبو کننده های غیر مکانیکی:

انواع مختلفی از خوشبو کننده های هوا وجود دارند که رایحه را بدون گرما پخش می کنند. استفاده از گرما برای پخش روغن معطر، باعث تجزیه آنها می شود و گاهی ممکن است باعث تولید و آزاد شدن مواد شیمیایی مضر در هوا شود. این روغن ها خود به تنهایی حاوی این مواد مضر نیستند و تنها در اثر واکنش شیمیایی هنگام گرم شدن ایجاد می شوند. میخواهیم چند نمونه خوشبوکننده ی هوای غیر مکانیکی و غیر گرم کننده را بهتون معرفی کنم.