عود آبشاری

عود آبشاری حالت کله قندی مانند عود مخروطی دارد. بعد از روشن کردن کردن نوک مخروط آن را خاموش کنید و تنها با جرقه های ریز بر روی عود باعث سوخت عود شده و دود آن هم به سمت بالا و هم به دلیل سوراخ در انتهای مخروط مانند آب به سمت پایین سرازیر می شود.

روش روشن کردن عود آبشاری

روشن کردن عود آبشاری در واقع بسیار شبیه به روشن کردن عود مخروطی است

  1. مخروط عود را با دست یا انبر بگیرید
  2. انتهای نوک تیز مخروط عود را با یک کبریت یا فندک مانند فتیله شمع روشن کنید. اطمینان حاصل کنید که عود در شعله فرو می رود و تا زمانی که عود با شعله ای کوچک شعله ور شود نگه دارید
  3. شعله یا بقایای شعله را به آرامی باد بزنید یا فوت کنید
  4. نوک عود (محل شعله) رو بررسی کنید. اگر یک گدازه کوچک درخشان دیدید و دود شروع به بیرون آمدن از پایین کرد، پس عود درست روشن شده است. اگر مطمئن نیستید، عود را برای یک دقیقه یا بیشتر بگذارید، سپس دوباره بررسی کنید. اگر گدازه قرمز درخشان نمی بینید و هیچ دودی از ته آن خارج نمی شود، باید مراحل 1-3 بالا را تکرار کنید.(دقت کنید که بجای عود آبشاری، عود مخروطی تهیه نکرده باشید)
  5. حالا عود روشن را در محل تعیین شده روی جاعودی آبشاری(که دارای یک حفره میباشد) قرار دهید. “جاعودی آبشاری” مخصوصِ عودهای آبشاری می باشد و بیش از 40 مدل آن در عودلند ممنتو موجود است. مطمئن شوید که سوراخ پایین عود با سوراخ روی جاعودی در یک راستا باشد، در غیر این صورت ستون عود مسدود خواهد شد